De Piepkes

De Piepkes te Bleekweide Begijnhof, Kortrijk